Disclaimer

Disclaimer voor https://ideaal.fm

Stichting Ideaal FM, hierna te noemen Ideaal FM, verleent u hierbij toegang tot https://ideaal.fm en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet commerciële doeleinden.

Ideaal FM behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid:

Ideaal FM spant zich in om de inhoud van https://ideaal.fm zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op https://ideaal.fm aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ideaal FM.

In het bijzonder zijn alle prijzen op https://ideaal.fm onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.
Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op https://ideaal.fm opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ideaal FM nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten:

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ideaal FM en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ideaal FM, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig:

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

0%